Blogger Tips and TricksLatest Tips And TricksBlogger Tricks

moving

Blogger Tips and TricksLatest Tips And TricksBlogger Tricks

Sunday, February 11, 2018

அரசு ஆணை எண்.307. நாள்.13.10.2017ன் படி மாற்றுதிறனாளிக்குரிய ஊர்தி படி ரூபாய்.2500.தான். சில கருவூலங்களில் ரூபாய்.2000 என கூறி அரசு ஆணையினை மறுக்கும் செயல் தவறு. RTI தகவல்.

அரசு ஆணை எண்.307. நாள்.13.10.2017ன் படி மாற்றுதிறனாளிக்குரிய ஊர்தி படி ரூபாய்.2500.தான். சில கருவூலங்களில் ரூபாய்.2000 என கூறி அரசு ஆணையினை மறுக்கும் செயல் தவறு. RTI தகவல்.

No comments:

Post a Comment