! அனைத்து வாக்காளர்களும் புதிய வாக்காளர் அடையாள அட்டையை 01.10.2021 முதல் இலவசமாக இ-சேவை மையங்களில் பெறலாம்.