தமிழக அரசு பள்ளிகளில் ஆறாம் வகுப்பிலிருந்து பத்தாம் வகுப்பு வரை கணினி அறிவியல் பாடத்தை விரைவில் கொண்டுவருவதற்கு அரசு திட்டம்!

 வெ.குமரேசன், 

9626545446,

மாநிலப் பொதுச் செயலாளர், 

 தமிழ்நாடு பி.எட் கணினி அறிவியல் வேலையில்லா பட்டதாரி ஆசிரியர்கள் சங்கம்.655/2014