தேவையற்ற,பழுதடைந்த வாகனங்களை அகற்ற தலைமை செயலாளர் உத்தரவு- GOVT LETTER -875