அரசு /அரசு நிதி உதவிபெறும் பள்ளிகளில் பணிபுரியும் தலைமை ஆசிரியர்கள் மற்றும் அலுவலகப் பணியாளர்கள் ( 14.6.21) முதல் பள்ளிக்கு வருகை புரிந்து என்ன என்ன பணிகள் செய்ய வேண்டும்- சார்ந்து முதன்மை கல்வி அலுவலரின் செயல்முறைகள்

 CLICK HERE TO DOWNLOAD-CEO-PRO