தெலங்கானாவில் ஜூலை 1 முதல் பள்ளிகள், கல்லூரிகள் திறப்பு