கொரோனா களப்பணிக்கு சுய விருப்பமுள்ள ஆசிரியர்கள் மட்டுமே பணியாற்றலாம்-வீட்டு வசதித்துறை அமைச்சர் பேட்டி!