மின்கட்டணம் எவ்வளவு மொபைல் மூலம் தெரிந்து கொள்வது எப்படி ?