G.O-354- இனி அனைத்து சனிக்கிழமையும்(சனி & ஞாயிறு இரண்டு நாளும்) மீன்,கோழி,கறிக்கடைகள் இயங்கக்கூடாது-அரசு உத்தரவு


 CLICK HERE TO DOWNLOAD- G.O 354