ஆசிரியர்களை கல்லூரிக்கு வர நிர்பந்திக்கக்கூடாது என தமிழக அரசு அறிவுறுத்தல்