மாநிலத்திலுள்ள தகுதிவாய்ந்த அனைத்து ஊழியர்களுக்கும் கோவிட்-19 தடுப்பூசி போடப்படுவதை உறுதி செய்ய வேண்டும் - இதற்கான முன்னேற்ற அறிக்கையினை 30.04.2021க்குள் அனுப்ப வேண்டும் - மாநிலத்திலுள்ள அலுவலகங்களில் SOP யை கடுமையாக பின்பற்றுவது குறித்து அனைத்து துறை செயலாளர்கள் / தலைவர்கள் மற்றும் அனைத்து மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர்களுக்கு தலைமைச் செயலாளரின் கடிதம் - With the Endorsement of Director of School Education!