கொரோனா தடுப்பூசி போட்டுக்கொண்டவரா ? இது கண்டிப்பாக படிக்க வேண்டிய செய்தி