விழுப்புரம் அரசுப் பள்ளி ஆசிரியருக்கு கரோனா - 10 ம் வகுப்புக்கு திங்கள் வரை விடுமுறை