பழைய ஓய்வூதிய திட்டம் நிறைவேற்றப் படும் - தி.மு க தலைவர் அறிவிப்பு