6, 7, 8ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு இப்போது பள்ளிகள் திறக்கும் சூழல் இல்லை- அமைச்சர் செங்கோட்டையன்