அரசுத் தேர்வுகள் இயக்ககம் -தமிழ்நாடு ஊரகப்பகுதி மாணவர் திறனாய்வு தேர்வு (TRUST )ஜனவரி 2021 தேர்வு நடத்துவது குறித்து- பதிவேற்றம் செய்தல் மற்றும் விண்ணப்ப படிவம்

 

அரசுத் தேர்வுகள் இயக்ககம் -தமிழ்நாடு ஊரகப்பகுதி மாணவர் திறனாய்வு தேர்வு ஜனவரி 2021 தேர்வு நடத்துவது குறித்து- பதிவேற்றம் செய்தல் மற்றும் விண்ணப்ப படிவம்.

CLICK HERE TO DOWNLOAD- TRUST EXAM CIRCULAR