ஆறு மாதங்களுக்குள் ஓய்வுபெற உள்ள எந்த அதிகாரியையும் தேர்தல் பணியில் ஈடுபடுத்தக்கூடாது தேர்தல் ஆணையம்