தலைமையாசிரியர் பதவி உயர்வு / பணிமாறுதலுக்கு தகுதி வாய்ந்தோர் விவரம் கோரி பள்ளிக் கல்வி இயக்குநர் உத்தரவு! விவரம் கோரி பள்ளிக் கல்வி இயக்குநர் உத்தரவு!

 

DSE PROCEEDINGS 01.01.2021 நிலவரப்படியான அரசு உயர்நிலைப்பள்ளி தலைமையாசிரியர் பதவி உயர்வு / பணிமாறுதலுக்கு தகுதி வாய்ந்தோர்  விவரம் கோரி பள்ளிக் கல்வி இயக்குநர் உத்தரவுவிவரம் கோரி பள்ளிக் கல்வி இயக்குநர் உத்தரவு!- DOWNLOAD THE DIR.PRO -BELOW LINK-