ஊக்க ஊதிய சார்பான அரசாணைகள் -ஒரே தொகுப்பில்- PDF FILE

 

ஊக்க ஊதிய சார்பான அரசாணைகள்

1) இடைநிலை ஆசிரியர்கள்- CLICK HERE


2 )பட்டதாரி ஆசிரியர்கள் -CLICK HERE


3) முதுகலை ஆசிரியர்கள்- CLICK HERE )உயர் நிலைப்பள்ளி தலைமையாசிரியர்கள்-CLICK HERE


5 )மேல் நிலைப்பள்ளி தலமையாசிரியர்கள்- CLICK HERE

 6) உடற்கல்வி ஆசிரியர்கள்- CLICK HERE

 

7) சிறப்பு ஆசிரியர்கள் - CLICK HERE8)உடற்கல்வி இயக்குநர் நிலை I- CLICK HERE

 

9) உடற்கல்வி இயக்குநர் நிலை II - CLICK HERE


10) தொழிற்கல்வி  ஆசிரியர்கள் - CLICK HERE