பொறியியல் துணை கலந்தாய்வுக்கு இன்று முதல் மாணவர்கள் ஆன்லைன் மூலம் பதிவு செய்து கொள்ளலாம்.