பள்ளி திறப்பு பற்றி வரும் 9 ஆம் தேதியன்று கருத்துக்கேட்புக்கூட்டம் நடத்தப்படும். நேரில் வர இயலாய பெற்றோர்கள் கடிதம் மூலம் கருத்து தெரிவிக்கலாம்..அரசு அறிவிப்பு

 CLICK HERE TO DOWNLOAD- THE GOVT LETTER