11,12 ம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு இரு வகையான பாடத் திட்டம் - தமிழக அரசு முடிவு!!