G.O 33-பாலியல் குற்றங்களால் பாதிக்கப்படும் குழந்தைகளின் மறு வாழ்வுக்கு புதியதிட்டம் - தமிழக அரசு அரசாணை வெளியீடு வன்கொடுமையால் பாதிக்கப்படும் குழந்தைகளுக்கு ரூ.2 கோடி இடைக்கால நிவாரணமாக இந்தத் திட்டத்தின் கீழ் வழங்கப்படும்

 

பாலியல் குற்றங்களால் பாதிக்கப்படும் குழந்தைகளின் மறு வாழ்வுக்கு புதியதிட்டம் - தமிழக அரசு அரசாணை வெளியீடு  வன்கொடுமையால் பாதிக்கப்படும் குழந்தைகளுக்கு ரூ.2 கோடி இடைக்கால நிவாரணமாக இந்தத் திட்டத்தின் கீழ் வழங்கப்படும்.CLICK TO VIEW THE G.O BELOW LINK

CLICK HERE TO DOWNLOAD-G.O