சட்ட படிப்பிற்கான கட் -ஆப் (cut off ) மதிப்பெண் மற்றும் தரவரிசை பட்டியல் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

 

சட்ட படிப்பிற்கான கட் -ஆப் (cut off ) மதிப்பெண் மற்றும் தரவரிசை பட்டியல் பல்கலைகழகம் அதிகாரபூர்வமான http://tndalu.ac.in  என்ற இணைய தளத்தில் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.