தமிழகத்தில் பள்ளிகள் திறப் பதற்கான சூழ் நிலை இன்னும் உருவாக வில்லை - பள்ளிக்கல்வி துறை அமைச்சர் செங்கோட்டையன் கூறியுள்ளார்