டிசம்பர் மாதம் வரை பள்ளிகள் திறக்க வாய்ப்பு இல்லை, இவ்வாண்டு அரையாண்டுத்தேர்வு ரத்து செய்யப்படுகிறது- பள்ளிக் கல்வித்துறை