மருத்துவக்கல்லூரியில் விண்ணப்பிக்க தகுதி வாய்ந்த அரசுப்பள்ளி மாணவர்கள் பட்டியல் ( மாவட்ட வாரியாக, நீட் மதிப்பெண்களுடன் முழு விபரம்)

 

All HM's should ensure these candidates should apply for UG medical course.

Please instruct your district coordinator to ensure & monitor.CLICK TO DOWNLOAD THE PDF FILE BELOW LINK-KINDLY SHARE TO ALL

List of eligible Govt school students to apply for medical college ( All District ) - Download here....