பொறியியல் பட்டம் , பட்டயம் முடித்தவர்களுக்கு பொதுப்பணித்துறையில் பயிற்சி...