சென்னைப் பல்கலைக்கழக உண்மைத்தன்மை சான்று பெறுவதற்கான விண்ணப்ப படிவங்கள்

சென்னைப் பல்கலைக்கழகத்தில் பயின்றோர் உண்மைத்தன்மை சான்று பெறுவதற்கான விண்ணப்ப படிவங்களைப் பெற கீழே உள்ள தொடர்புடைய இணைப்புகளைச் சொடுக்கவும்.3 LETTER FORMAT AVAIL

 

1)வட்டாரக் கல்வி அலுவருக்குக் கொடுக்க வேண்டிய விண்ணப்பத்தைப் பெற கீழே சொடுக்கவும் :

 Click Here to Download

 

2)பல்கலைக்கழகத்துக்குக் கொடுக்க வேண்டிய விண்ணப்பத்தைப் பெற கீழே சொடுக்கவும்  

Click Here to Download

3)உண்மைத்தன்மை சான்றிதழுக்கான படிவத்தைப் பெற கீழே சொடுக்கவும்

 Click Here to Download