ஆளுநர் ஒப்புதல் கிடைக்கும் வரை மருத்துவ மாணவர் சேர்க்கை நடைபெறாது - நீதிமன்றத்தில் தமிழக அரசு பதில்