அரசுப் பள்ளி கட்டடத்துக்கு வா்ணம் பூச கூலித் தொழிலாளி ரூ. 25ஆயிரம் நிதியுதவி- HATS OFF