இன்றைய(21.10.20) கொரோனா பாதிப்பு குறித்த சுகாதாரத்துறை அறிக்கை வெளியீடு.

இன்றைய(21.10.20) கொரோனா பாதிப்பு குறித்த சுகாதாரத்துறை அறிக்கை வெளியீடு.CLICK TO VIEW BELOW LINK

CLICK HERE TO DOWNLOAD- BULLETIN PDF FILE