கலை அறிவியல் கல்லூரிகளில் முதுநிலை படிப்புகளில் சேர மாணவர்கள் அக் 20 வரை விண்ணப்பிக்கலாம்