உயர்நிலை பள்ளி தலைமை ஆசிரியர்கள் காலிப் பணியிடங்கள் நிரப் பிடும் வகையில் தகுதி உடைய நடுநிலைப் பள்ளி தலைமை ஆசிரியர் , பட்டதாரி ஆசிரியர் ,முதுகலை பட்டதாரி ஆசிரியர் கலந்தாய்வு மூலம் 15.10.20 அன்று பதவி உயர்வு வழங்க ஆதி திராவிட ஆணையர் உத்தரவு.

 

உயர்நிலை பள்ளி தலைமை ஆசிரியர்கள் காலிப் பணியிடங்கள் நிரப் பிடும் வகையில் தகுதி உடைய  நடுநிலைப் பள்ளி தலைமை ஆசிரியர் , பட்டதாரி ஆசிரியர் ,முதுகலை பட்டதாரி ஆசிரியர் கலந்தாய்வு மூலம் 15.10.20 அன்று பதவி உயர்வு வழங்க ஆதி திராவிட ஆணையர் உத்தரவு.

CLICK HERE TO DOWNLOAD