அனைத்து மாவட்டங்கள் ஆதி திராவிடர் நலத்துறையின் கீழ் செயல்படும் உயர்நிலைப் பள்ளிகளில் பணிபுரியும் தலைமை ஆசிரியர்களின் பதவி உயர்வு காலிப்பணியிடத்தை நிரப்பிடும் வகையில் -1.3.2020 நிலையில் இறுதி பணிமூப்பு பட்டியல் வெளியீடு...

 

அனைத்து மாவட்டங்கள் ஆதி திராவிடர் நலத்துறையின் கீழ் செயல்படும் உயர்நிலைப் பள்ளிகளில் பணிபுரியும் தலைமை ஆசிரியர்களின் பதவி உயர்வு காலிப்பணியிடத்தை நிரப்பிடும் வகையில் -1.3.2020 நிலையில் இறுதி பணிமூப்பு பட்டியல் வெளியீடு...

கீழே உள்ள link கை click செய்து download செய்து கொள்ளுங்கள்.

CLICK HERE TO DOWNLOAD -PROMOTION LIST