அரையாண்டு தேர்வு ? குறைந்த பாடகளை 10 நாளில் அறிவிக்க தமிழக அரசு முடிவு - இப்போதைக்கு திறப்பு இல்லை...நேரடியாக முழு ஆண்டு தேர்வு தான்... பத்திரிகை செய்தி