FLASH NEWS- இயக்குனர் பதவி உயர்வு

 

இணை இயக்குனர் திரு. நாகராஜன் முருகன் (பணியாளர் தொகுதி )  அவர்களுக்கு மாநில கல்வியியல் ஆராய்ச்சி பயிற்சி நிறுவன ( SCERT )  இயக்குனராக பதவி உயர்வு வழங்கப்பட்டுள்ளது.