தலைமைச் செயலக ஊழியர்களுக்கு கியூ.ஆர். பதிவுக் கொண்ட அடையாள அட்டை வழங்கத் திட்டம் - புகைப்படம் எடுக்கம் பணி இன்று தொடங்கியது.

  தலைமைச் செயலக ஊழியர்களுக்கு கியூ.ஆர். பதிவுக் கொண்ட அடையாள அட்டை வழங்கத் திட்டம் - புகைப்படம் எடுக்கம் பணி இன்று தொடங்கியது.