அரியர் மாணவர்களும் தேர்ச்சி என்ற தமிழக அரசின் உத்தரவுக்கு எதிராக சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு!

 Image