மாணவர் சேர்க்கை நடைபெறுவதால் -பள்ளிகளில் தலைமையாசிரியர்கள் ,பணியாளர்கள் விடுமுறை எடுக்க தடை