கணினி பயிற்றுநர் நிலை 2லிருந்து கணினி பயிற்றுநர் நிலை 1ஆக தரம் உயர்த்திட தகுதி வாய்ந்தோர் பட்டியல் (PROMOTION LIST )


  CLICK HERE TO DOWNLOAD-