அனைத்து பள்ளிகளிலும் புதிய சேர்க்கை விவரங்களை எமிஸ் இணையத்தளத்தில் பதிவு செய்ய வேண்டும் -பள்ளிக்கல்வித்துறை அதிகாரிகள் உத்தரவு