இடைநிலை ஆசிரியர்கள் ஊதிய நிர்ணயம் தொடர்பாக ஊதிய குறைதீர் ஆணையத்தின் கடிதம்