மதுரை, திண்டுக்கல் மற்றும் தேனி மாவட்டங்களில் உள்ள கள்ளா் சீரமைப்பு பள்ளிகள் மற்றும் விடுதிகளில் காலியாகவுள்ள சமையலா் பணியிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன. அறிவிக்கையில் பெற்றுள்ள தகுதிகள் பெற்றிருப்பின் விண்ணப்பிக்கலாம்...APPLICATION PDF FILE AVAIL