இன்றைய கரோனா நிலவரம் குறித்து சுகாதாரத்துறை வெளியீடு-.21.09.2020-PDF FILE

 

CLICK HERE TO DOWNLOAD-

COVID19 | 21 Sep

 

●  TN - 5,344

 

●  Total Cases  - 5,47,344

 

●  Chennai - 952

 

●  Today's  Discharged - 5,492

 

● Today's Deaths - 60