தமிழகத்தில் பொது இடங்களில் மாஸ்க் அணியாவிட்டால் ரூபாய் 200 அபராதம்..தமிழக அரசு ஆணை.