இன்றைய கரோனா நிலவரம் குறித்து சுகாதாரத்துறை வெளியீடு-.19.09.2020