12 -ம் வகுப்பு தமிழ் மெல்ல கற்போருக்கான வினா - விடை வங்கி தொகுப்பு

வகுப்பு : 12 தமிழ் மெல்ல கற்போருக்கான வினா - விடை வங்கி தொகுப்பு

*வகுப்பு : 12*

*பாடம் : தமிழ்

*நகராட்சி பெண்கள் அரசு மாதிரி மேல்நிலைப் பள்ளி,*

திருவண்ணாமலை.

திருமதி. .ஆனந்தலட்சுமி


👉 *மெல்ல கற்போருக்கான
 வினா - விடை வங்கி தொகுப்பு*

👉 இவ்வினா வங்கியில் உள்ள வினாத்தாள்/ விடைகள் மாணவர்களுக்கு குறைந்த பட்சம்
 70% மதிப்பெண்கள் பெற்று தரும்
 என்பது உறுதி.... 

👉 *ஒரு மதிப்பெண் வினாத்தாள்- விடைகள்*
*(செய்யுள் உரைநடை, துணைப்பாடம்)*
Click here to Download