இளநிலை உதவியாளர்/தட்டச்சர் பதவியில் சார்நிலை அலுவலருக்கான கணக்குத் தேர்வு பாகம் 1 அரசாணை 37ன் படி 10.03.2020 க்கு முன்னர் தேர்ச்சி பெற்றிருந்தால் அரசின் இசைவு பெற்று ஒரு முன் ஊதிய உயர்வு பெற விபரம் கோரி வேளாண்மை இயக்குநர் சுற்றறிக்கை.

இளநிலை உதவியாளர்/தட்டச்சர் பதவியில் சார்நிலை அலுவலருக்கான கணக்குத் தேர்வு பாகம் 1 அரசாணை 37ன் படி 10.03.2020 க்கு முன்னர் தேர்ச்சி பெற்றிருந்தால் அரசின் இசைவு பெற்று ஒரு முன் ஊதிய உயர்வு பெற விபரம் கோரி வேளாண்மை இயக்குநர்  சுற்றறிக்கை. கீழே உள்ள link மூலம் download செய்து கொள்ளுங்கள்...

Click here to download the letter pdf file