இனி CPS settlement தொகைக்கு பணிப்பதிவேட்டினை (Service Register) அனுப்ப தேவையில்லை. Scanned page அனுப்பினால் போதுமானது என்பதற்கான அரசு கடிதம்

  Click here to download